Не е рядкост по една или по друга причина възрастни родители да имат изразени предпочитания за това кой да наследи тяхното имущество. Тук нещата обикновено се простират много далеч извън това дали предпочитат едно от пълнолетните си деца повече, отколкото друго от тях.

Практично решение, което обикновено е добре мотивирано

В повечето случаи не става въпрос за предпочитания към някой от наследниците, а обикновено решението е чисто практично и много добре мотивирано от страна на родителите.

Просто те считат, че е редно онова от порасналите им деца, което е близо до тях, което им помага и се грижи за тях да получи повече, отколкото друго от децата, което животът е отредил да бъде в друг град например.

Стандартът на живот в България, и по-конкретно пенсиите на една голяма част на възрастните хора, биха направили посрещането дори на най-основните разходи за храна, ток, вода и дрехи много трудни без помощта на по-младите.

До колко можете да разполагате с имуществото си

Изненадата на много от възрастните родители, когато чуят, че съществуват запазени дялове и на практика не могат да правят с имуществото си всичко, което поискат, е голяма. Но законът си е закон и трябва да се спазва, а той в случая е категоричен.

Съществуват запазени дялове, които отреждат, че ако възрастните хора са двама и имат две деца, всеки един от възрастните най-общо казано може мислено да раздели своята половина на три части.

Съответно, в нея има ⅓ дял за едното дете, ⅓ дял за второто дете и ⅓ дял с която може да прави каквото си иска, съответно да дарява, завещава или прави каквото сметне за добре.

Как може да се постъпи в подобна ситуация

За да уредят този въпрос приживе, родителите могат да прехвърлят на един от своите наследници имущество с договор за гледане и издръжка и право на пожизнено ползване.

Приема се, че по този начин има налице възмездна сделка, при която един вид възрастните хора “продават” имуществото си на избрания наследник, но вместо еднократно плащане, те получават заплащане под формата на постоянни грижи. Повече информация може ви предостави добър адвокат по недвижими имоти.

Ако ви интересува как стои правно въпроса с вашите наследници и какви права имате да се разпореждате със собствеността си въпреки запазените дялове, бихте могли да говорите с адвокат по гражданско право и да се консултирате (разгледайте в TML-Consulting).